Infobrev från styrelsen

Infobrev från styrelsen

Hej alla!

Vi närmar oss slutet på verksamhetsåret, ännu ett år präglat av Corona men äntligen så har vi nu under vintern kunnat återgå till våra normala verksamhetsformer. Jag vill passa på att tacka alla som har bidragit och hjälpt till med att följa råd och rutiner under tiden. Ett särskilt tack till vår fantastiska personal som trots situationen bedrivit en fantastisk verksamhet trots alla restriktioner.

Styrelsen har också under året jobbat mycket med att vara ett bollplank till Frej och hans team, anpassat vår verksamhet i förhållande till gällande restriktioner, jobbat med ekonomin för att klara verksamheten med olika scenarier baserat på Coronasituationen.

Vi har också fortsatt jobba med den utbyggnad som vi alla hoppas skall skapa en möjlighet att välkomna fler till vår klubb och kunna vidareutveckla verksamheten ytterligare. Vi går i väntans tider för att idrottsförvaltningen skall hitta en lösning för den snö som varje vinter lagras på den plätt som i framtiden skall husera våra två nya banor. Vi har löpande möten med staden om detta och hoppas att en lösning snart kan vara på plats.

Nedan är en idéskiss på hur en utbyggnad skulle kunna se ut. Som ni ser är det en utbyggnad till vänster som rymmer två nya banor men vi hoppas också kunna bygga en ny byggnad framför nuvarande bana ett och två som kan ge oss nya fräscha omklädningsrum och förhoppningsvis också ett bättre gym som efterfrågas av många. Till höger skymtar de bostadshus som staden planerar för i anslutning till Kärrtorps IP.

Vi har också som ni förhoppningsvis sett tagit små steg för att få till en fräschare inomhusmiljö och vi jobbar också med att öka serviceutbudet i shop- och café och vi kommer inom kort också att få en vendingmaskin på plats där vi skall kunna handla bollar, lindor, drickor m.m. även när shopen och cafét är obemannade.

I likhet med de flesta idrottsklubbar i Sverige bedrivs mycket av arbetet inom Spårvägen av ideella krafter. Ingen i styrelsen har lön eller förmåner. Drivkraften är engagemang och glädje att få göra nytta i klubben. Dessa viktiga insatser är en förutsättning för att klubben ska fungera.

Har du idéer eller förslag angående styrelse, kommittéer eller verksamhet? Vill du göra en ideell insats för din klubb? Kontakta då någon i styrelsen eller valberedningens kontaktperson Richard Bohman, han nås på telefonnummer 0704105731 eller per mail richard.bohman@centigo.se.
Styrelsen når du enklas via mig Markus Boberg på 0709309000 eller markus.boberg@gmail.com

För att sammanfatta 2021 är Spårvägen Tennis en klubb i utveckling vilket skapar hopp för framtiden. Och det gäller alla delar av klubbens verksamheter.

Tack för ett händelserikt 2021 för ett förhoppningsvis ännu bättre 2022!