Allmänna bestämmelser – kursinformation

Kursinformation

Alla terminer i vår kursverksamhet, d v s, Minitennis, Tennisskola, Tävlingsgrupper och Vuxenträning är löpande. Det betyder att man är automatisk anmäld till nästkommande termin. Skriftlig uppsägning skall göras om man inte har för avsikt att fortsätta. 

Avanmälan 

Sista dag för avanmälan är:

  • 15 november inför vårterminen
  • 15 maj inför höstterminen

Inga muntliga uppsägningar till tränaren på banan accepteras.
Om platsen inte är uppsagd förutsätts att eleven fortsätter träningen i kursverksamheten påföljande termin.

Om du vill säga upp plats , ändra hur mycket du tränar eller har frågor kring verksamheten mailar du:
• Juniortennis: junior(a)sparvagentennis.se
• Vuxentennis: vux(a)sparvagentennis.se

Har du frågor kring andra delar av verksamheten kan du också kontakta:
• Tävling/ligaspel: kristina.andlovic(a)sparvagentennis.se
• Medlemsfrågor: info(a)sparvagentennis.se
• Ekonomi: ekonomi(a)sparvagentennis.se
• Klubbchef: frej.johnson(a)sparvagentennis.se

Sker uppsägning eller minskning av antalet träningstimmar efter den 15 maj för höstterminen respektive efter 15 november för vårterminen tar klubben ut en administrativ avgift på 500:- pga omplanering av tennisskolans träningsgrupper och ombokning av banor.

Om uppsägningen sker efter det att terminen påbörjats utgår full avgift.

Slutar eleven på grund av skada eller annan sjukdom skall läkarintyg uppvisas. Återbetalning sker från och med den dag läkarintyg inlämnats till kansliet. 

Är det utanför Spårvägens TK’s påverkan som gör att platsen inte kan utnyttjas av eleven så gäller full betalning för pågående termin.

Faktura

Faktura för tennisskolan skickas ut via mail gällande höstterminen i början av augusti med förfallodag 31 augusti och för vårterminen skickas fakturan ut i januari och har förfallodag 31 januari. Nya elever faktureras löpande. Fakturorna har 10 dagars förfallotid.

På obetalda fakturor lägger klubben på lagstadgade påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor om 8%, som gäller fr.o.m. förfallodagen. 

Om fakturorna förblir obetalda, trots påminnelse, kan detta medföra att fakturan överförs till Kronofogden och eleven blir avstängd från träning i Spårvägens TK.

Om du önskar delbetala din faktura ska du maila in till ekonomi(a)sparvagentennis.se och få detta bekräftat via mail. Fakturan kan delas upp på två betalningar och ska därefter vara betald i sin helhet.

Provspel

I samband med de öppna hus vi har, kan man provträna och barn som börjar på vår Minitennis kan prova vid ett tillfälle. Provspel kan också ske under termin och man får då göra ett provspel gratis. Om tränaren tycker att det funkade i gruppen så får man fortsätta resten av terminen och betala för de träningstillfällen som är kvar på terminen.

Om eleven inte önskar delta nästkommande termin gäller ovanstående avanmälningsrutiner.

Hoppar eleven av efter några lektioner gäller full betalning för den termin som pågår när man har tackat ja till platsen denna termin