Tävlingsskola 2

Ansvarig tränare: Jens Meltzer
Ålder: 13-21 år
Träna för att prestera

Detta är spelare som tävlingsspelar och satsar på att konkurrera på nationell nivå.  Man visar ett stort intresse för sin tennis och glädje för att träna och tävla, tennis är det man prioriterar först.

Arbetsmål för spelarna:

 • Utveckla och stärka sin teknik, taktik, rörelse, koordination och balans utefter spelet på en högre nivå i regionen och Sverige
 • Utveckla och stärka sin serve och sitt returspel
 • Utveckla hög intensitet i träning/match
 • Hantera matchsituationer med ett lugn och mognad
 • Utveckla sitt taktiska sinne och olika spelmönster
 • Utveckla en spelidentitet
 • Utveckla glädjen till att träna och tävla
 • Ta egna initiativ till träning
 • Ta hand om sin tennis på egen hand
 • Lära sig tennisspecifik RKB-träning (Rörelse Koordination & Balans)

Förmåner, vad får man i tävlingsskola 2:

 • Subventionerade terminsavgifter
 • 4-5 ordinarie träningar per vecka
 • 1-2 morgonträningar i det fall skolan tillåter
 • Seriespel betalt av klubben (bollar, bana, anmälningsavgift)
 • Uppvärmnings- och RKB-program (Rörelse, koordination, balans) att följa
 • En spelarprofil med arbetsmål att följa, tekniskt, fysiskt, taktiskt och mentalt. Spelare och tränare sätter mål tillsammans inför terminen.
 • Fys-screening 2g/år
 • Utvecklingssamtal, 2 gånger per år
 • Individuella samtal vid behov
 • Matchbevakning på SALK Open, RM inne och ute, Next Generation-kval, Junior-SM samt Båstad Corem Cup.

Aktiviteter mot extra kostnad

 • Uppstartsläger i början av varje termin
 • Extraträningar under lov och inför större tävlingar
 • Uteträning på ordinarie träningar under maj-och juni månad

Kriterier och egenskaper spelare ska visa för uttagning

 • Ha en stark drivkraft och tar eget ansvar över sin egen träning både i klubbens regi men även på egen hand
 • Träna både tennis och RKB-fys (Rörlighet, koordination & balans) enligt tränarens riktlinjer
 • Visa en stark vilja att utveckla sin tennis inom alla områden
 • Ha en långsiktig plan och ett tålamod med sin utveckling
 • Visa mod och mognad att utvecklas både som individ och spelare
 • Deltaga i 15-25 per år varav minst 3 på sommaren. Spelare skickar in en tävlingsplanering med hjälp av tränare/föräldrar inför varje termin.
 • Visa intresse och glädje till att träna och tävla, en hög inre motivation

Vad krävs av dig som spelare:

 • Vara en förebild för övriga juniorer och medlemmar samt en god kamrat som stöttar hela tiden
 • Ställa upp för klubben och hjälpa till ideellt vid behov
 • Representera klubben med stolthet och att vara ett föredöme både på och utanför banan. Både på träning och tävling
 • Visa respekt mot sina klubbkamrater/motståndare, mot arrangörer på tävling och alltid uppträda rättvist, ärligt och efter bästa förmåga
 • Deltaga i seriespel
 • Deltaga i Spårvägens egna tävlingar. T ex Klubbmästerskap
 • Följa sina uppvärmnings-och fysrutiner
 • Prioritera sin tennis

Vad vi förväntar oss av dig som förälder?

 • Hjälpa till vid klubbens aktiviteter minst 1 gång per termin
 • Stå i klubbens café minst 1 gång per termin
 • Skapa en god och trevlig stämning bland både föräldrar och spelare. Att stötta varandra i med och motgång. Klubben och gruppen före jaget. 

Inriktningen handlar om att fostra tävlingspelare, spelare och individer som ska kunna representera klubben i olika sammanhang, såsom seriespel och externa tävlingar. I tävlingsskola 2 ligger fokus på en långsiktig utveckling. En Spårvägenspelare ska alltid uppträda med ”Fair Play” mot sina medspelare och motspelare både på och vid sidan av banan. ”Fair Play” inkluderar nyckelord som respekt, rättvisa, ärlighet och rent spel.

Mer information om kursens villkor finns på sidan “Medlemsinfo – Allmänna bestämmelser och kursinformation”