Tävlingsskola 3 / klubb

Ansvarig tränare: Jens Meltzer

Ålder 14-21 år

2-3 träningstillfällen per vecka

Detta är spelare som vill tävla, men i mindre omfattning än i tävlingsgrupp 1 & 2. Man har troligen tidigare tränat i utvecklingsgrupp eller tävlingsgrupp, men inte vill ha en så krävande tävlingssatsning, kanske har mer fokus på skolan, eller vill satsa på att bli tränare. Man håller en god spelnivå och vill fortfarande utmana sig och träna för att tävla. Gruppen syftar till att hålla kvar juniorer och ungdomar i klubben, och ordnar lagmatcher mot andra klubbar, utbildningar, spelarträffar och sociala aktiviteter för deltagarna.

Målsättning och arbetsmål för tävlingskola 3 / klubb

 • Fortsätta utveckla och underhålla sitt matchspel
 • Stärka sin rörelse, koordination och balans.
 • Ha hög intensitet i match/träning
 • Spela singel och dubbelmatcher
 • Utveckla sitt taktiska sinne samt olika spelmönster
 • Förstå kopplingen mellan träning och match
 • Bli mentalt starkare
 • Lära sig fysträning (RKB)

Förmåner, vad ingår i terminsavgiften:

 • Subventionerade terminsavgifter
 • Uppvärmning – och fysrutiner att följa
 • En spelarprofil med arbetsmål att följa, tekniskt, fysiskt, taktiskt och mentalt. Spelare och tränare sätter mål tillsammans inför terminen.
 • Fys-screening 1g/år
 • Extraträningar under lov (mot en extrakostnad)
 • Sociala aktiviteter för klubbgruppen
 • Lagmatcher för gruppen mot andra klubbar.
 • Spelarmöten och utbildningar
 • Matchbevakning på utvalda tävlingar på de större tävlingarna. JRM-inne, Next Generation, JRM-ute, ev någon tävling till. 
 • Utvecklingssamtal 1 gång per år

Mot extra kostnad

 • Uppstartsläger i början av terminerna
 • Uteträning på ordinarie träningar under maj-och juni månad
 • Delta på tävlingsresor
 • Matchträningar och läger

Vad krävs av spelaren

 • Vara en förebild för övriga juniorer och medlemmar samt en god kamrat som stöttar.
 • Ställer upp och hjälper klubben vid behov som matchledare, i café m.m.
 • Deltaga i seriespel om man är uttagen
 • Bära klubbkläder på träning och tävling
 • Delta i minst 5 tävlingar per år, Spelare skickar in en tävlingsplanering inför varje termin
 • Deltaga i Spårvägens egna tävlingar. T ex Klubbmästerskap
 • Komma i tid till träning och sköta uppvärmningsrutinen
 • Själv sköta sin tennisutrustning 
 • Sköta sina fysrutiner

Vad krävs av dig som förälder

 • Hjälpa till vid klubbens sociala aktiviteter vid behov
 • Stå i klubbens café 1 gång per termin en vardagkväll eller helgdag
 • Skapa en god och trevlig stämning bland både föräldrar och spelare. Stötta varandra i med och motgång. Klubben och gruppen före jaget.